Informace pro členy

Informace a pokyny

pro členy Moravského rybářského svazu, z.s., pobočný spolek Brno 4

1. Přiloženou „Žádanku“ vyplňte v příslušných položkách hůlkovým písmem (čitelně) .

2. !!! PRACOVNÍ POVINNOST !!!

Pracovní povinnost členů byla na IX. sjezdu MRS konaném dne 5.10.2019 hlasováním zástupců většiny pobočných spolků zrušena.

3. Pro vydání členství a povolenky nutno předložit : členskou legitimaci, platný rybářský lístek, vyplněnou „Žádanku“ a noví členové vyplněný a podepsaný formulář „Souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů – GDPR !!!“

4. Členskou udržovací známku v daném roce není možné doplatit o povolenku.

5. Nárok na poloviční povolenku mají :

  • držitelé průkazu OZP a to pro kategorii ZT a ZTP/P – doložit příslušným dokladem
  • studenti 26 roků – doložit příslušným dokladem

6. Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk dosažený v kalendářním roce, ve kterém žádáte o vydání rybářských dokladů.

7. Členský příspěvek platí všichni členové nejpozději do konce února 2020! Členové, kteří nezaplatí členský příspěvek do konce února, musí pro vydání rybářských dokladů uhradit i zápisné ve výši 1000 Kč.

8. Povolenku k lovu, včetně sumáře odevzdat nejpozději do 15.1.2020 buď v úřední hodiny do kanceláře p. s. Brno 4, nebo prokazatelně poštou (doporučeně).

 

9. Členové , kteří žádají vyřízení dokladů poštou musí provést :

  • Na adresu p.s. zaslat vyplněnou žádanku, členskou legitimaci, platný rybářský lístek (oboustr. kopii), povolenku k lovu a sumář (do 15.1.), nebo podací lístek dle bodu 8, případně kopii dokladů dle bodu 3 a 5. Dále zaslat příslušnou částku za uvedené platby včetně poštovného 150,- Kč . Doklady budou zaslány na příslušnou adresu doporučeně . V případě, že podklady nebudou kompletní, bude žádost odložena bez vyřízení.

10. Členové, kteří provádí úhradu převodem na účet p.s. nebo poštovní složenkou, uvedou do sdělení příjemci rozpis plateb (dle žádanky). Číslo účtu: 127 910 853 / 0300 Var. symbol: uvedete evid. číslo člena ( je uvedeno na legitimaci )

11. Výdej členství a povolenek pro členy MRS, z.s, p.s. Brno 4, Ondráčkova 129, 628 00, Brno

  • PROSINEC 2019 19.12.  15 – 17 hod.
  • LEDEN 2020 2.1. – 16.1. 10 – 12 hod. 15 – 17 hod.
  • LEDEN 2020 21.1 .- 30.1. 15 – 17 hod.
  • ÚNOR 2020 4.2. – 13.2. úterý a čtvrtek 15 – 17 hod.
  • ÚNOR 2020 18.2. – 27.2. úterý a čtvrtek 10 – 12 hod. 15 – 17 hod.
  • BŘEZEN – DUBEN každý čtvrtek 15 – 17 hod.
  • KVĚTEN – LISTOPAD každý čtvrtek v lich. týdnu 15 – 17 hod.

12. Informace pro případné nové členy : Školení nových členů se uskuteční : 14.3.2020 a 12.9.2020 v 8,00 hod. v klubovně pobočného spolku Brno 4, Ondráčkova 129 – Líšeň

13. Výroční členská schůze pobočného spolku Brno 4 MRS, z.s. se koná 7. 3. 2020 v 9,00 hod. v Brně Líšni,  Základní škola Holzova, ul. Holzova 1

Přejeme všem našim členům pevné zdraví, štěstí a hodně úlovků v roce 2020 !

tel: kancelář 511111811, v den a hodiny výdeje

e-mail: info@mrsbrno4.cz          www.stránky: www.mrsbrno4.cz

 S pozdravem „Petrův zdar“

výbor p. s. Brno 4 MRS,o.s.

Komentáře jsou vypnuty.