Informace pro členy

Informace a pokyny

pro členy Moravského rybářského svazu, z.s., pobočný spolek Brno 4

1. Přiloženou „Žádanku“ vyplňte v příslušných položkách hůlkovým písmem (čitelně) .

2. Pracovní povinnost mají členové od 16-ti roků.

3. Od pracovní povinnosti jsou osvobozeni :

  • držitelé průkazu ZTP a ZTP-P doložit příslušným dokladem
  • starobní důchodci , kteří v roce 2019 dovrší 63 let, tj. od roku narození 1956
  • členové nad 65 roků
  • ženy
  • členové, kteří v daném roce nemají povolenku k rybolovu

4. Nesplněná pracovní povinnost v roce 2019 je 500,- Kč / 10 hod.

5. Nárok na poloviční povolenku mají :

 • držitelé průkazu ZTP a ZTP-P (MP 500,- P 500,-) doložit příslušným dokladem
 • studenti 18 – 26 roků (MP 500,- P 500,-) doložit příslušným dokladem

6. Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk dosažený v kalendářním roce, ve kterém žádáte o vydání rybářských dokladů.

7. Členský příspěvek platí všichni členové nejpozději do konce února 2019! Členové, kteří nezaplatí členský příspěvek do konce února, musí pro vydání rybářských dokladů uhradit i zápisné ve výši 1000 Kč.

8. Povolenku k lovu, včetně sumáře odevzdat nejpozději do 15.1.2019 buď v úřední hodiny do kanceláře p. s. Brno 4, nebo prokazatelně poštou (doporučeně).

9. Pro vydání členství a povolenky nutno předložit : členskou legitimaci, platný rybářský lístek, vyplněnou „Žádanku“ a vyplněný a podepsaný formulář „Souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů – GDPR !!!“

10. Členové , kteří žádají vyřízení dokladů poštou musí provést :

 • Na adresu p.s. zaslat vyplněnou žádanku, členskou legitimaci, platný rybářský lístek (oboustr. kopii), povolenku k lovu a sumář (do 15.1.), nebo podací lístek dle bodu 8, případně kopii dokladů dle bodu 3 a 5. Dále zaslat příslušnou částku za uvedené platby včetně poštovného 150,- Kč . Doklady budou zaslány na příslušnou adresu doporučeně . V případě, že podklady nebudou kompletní, bude žádost odložena bez vyřízení.

11. Členové, kteří provádí úhradu převodem na účet p.s. nebo poštovní složenkou, uvedou do sdělení příjemci rozpis plateb (dle žádanky). Číslo účtu: 127 910 853 / 0300 Var. symbol: uvedete evid. číslo člena ( je uvedeno na legitimaci )

12. Výdej členství a povolenek pro členy MRS, z.s, p.s. Brno 4, Ondráčkova 129, 628 00, Brno

 • PROSINEC 2018 13.12.  15 – 17 hod.
 • LEDEN 2019 3.1. – 10.1. úterý a čtvrtek 10 – 12 hod. 15 – 17 hod.
 • LEDEN 2019 17.1 .- 31.1. úterý a čtvrtek 15 – 17 hod.
 • ÚNOR 2019 5.2. – 7.2. úterý a čtvrtek 15 – 17 hod.
 • ÚNOR 2019 12.2. – 28.2. úterý a čtvrtek 10 – 12 hod. 15 – 17 hod.
 • BŘEZEN – DUBEN každý čtvrtek 15 – 17 hod.
 • KVĚTEN – LISTOPAD každý čtvrtek v lich. týdnu 15 – 17 hod.

13. Informace pro případné nové členy : Školení nových členů se uskuteční : 16.3.2019 a 14.9.2019 v 8,00 hod. v klubovně pobočného spolku Brno 4, Ondráčkova 129 – Líšeň

14. Výroční členská schůze pobočného spolku Brno 4 MRS, z.s. se koná 9. 3. 2019 v 9,00 hod. v Brně Líšni,

Základní škola Holzova ul.

Přejeme všem našim členům pevné zdraví, štěstí a hodně úlovků v roce 2019 !

tel: kancelář 511111811, v den a hodiny výdeje

e-mail: info@mrsbrno4.cz          www.stránky: www.mrsbrno4.cz

 S pozdravem „Petrův zdar“

výbor p. s. Brno 4 MRS,o.s.

Komentáře jsou vypnuty.