Aktuálně

Dětské-závody-propozice

 

 

Proběhlo zarybnění Oplety, Splavisko malé, Splavisko velké. Nasazen byl kapr.

Letošní výsledky rozboru vody z Holáseckých jezer

P2018_416

 

 

Důležité upozornění:

Na základě  vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.

 

 

img006

schůze

 

 


S lítostí vám oznamujeme, že nás dne 26.12.2017 po dlouhé těžké nemoci opustil náš dlouholetý člen Zdenek Wagner.

Tímto bychom mu chtěli poděkovat za dlouholetou práci ve výboru pro rybáře v Holáskách.

Za všechny rybáře z Holásek přejeme upřímnou soustrast rodině a pozůstalým.

výbor m.s. Holásky


 

Krásné prožití svátků vánočních, šťastný a veselý Nový rok Vám přeje výbor Holásky.

Odevzdávání povolenek na rybárně v Holáskách proběhne 29.12.2017 mezi 14:00 – 17:00 a 3.1.2018 mezi 17:00 – 19:00

Dne 28.11.2017 bude v dopoledních hodinách probíhat šetření vodáren a stavebního úřadu ve věci způsobu odvádění splaškových odpadních vod z objektu při ulici U potoka.

Při tomto zjišťování bude pravděpodobně použita metoda, při které je do odpadů nalévána kontrastní látka. V souvislosti s tímto šetřením je možné, že dojde k zabarvení Ivanovického potoka fosforeskující barvou. Dle informací pracovníků vodáren se jedná o tekutinu, která neškodí životnímu prostředí a neohrožuje živočichy a rostliny v potoce.

 

Děkujeme všem za účast na letošních brigádách.

Děkujeme za účast na brigádě, další se koná 23.9. 20017, těšíme se na účast.

 

Připomínáme brigádu v Holáskách 9.9. 2017, těšíme se na účast.

 

Děkujeme všem účastníkům, pořadatelům a sponzorům za účast na dětských rybářských závodech. Výsledkovou listinu naleznete v sekci mládež.

 

Letošní ročník dětských rybářských závodů proběhne 20.5. 2017

Informace k závodům naleznete zde.

 

Děkujeme všem účastníkům brigády konané 17.3.2017 a těšíme se na účast 25.3.2017

25.2.2017 se na rybárně koná členská schůze, děkujeme za účast.

 

Letošní ples se koná 11.2. 2017 na Orlovně.

Těšíme se na Vaši účast.

 

Krásné prožití svátků vánočních, šťastný a veselý Nový rok Vám přeje výbor Holásky.

 Letošní výběr povolenek na rybárně proběhne

27.12. 2016 14:00-17:00

3.1.2017 17:00-19:00

Po roční pauze zaviněné opravou matečního rybníku letos proběhl úspěšný výlov odchovaných línků. Odlovilo se cca 3900 ks, ti byli následně vypuštěni do jezer.

Všem zůčastněným brigádníkům v letošním roce děkujeme za spolupráci.

Všem dnešním účastníkům brigády děkujeme a připomínáme poslední letošní brigádu 8. řijna 2016.

Děkujeme za účast na brigádě, další se koná 24.9. 20016, těšíme se na účast.

Připomínáme brigádu v Holáskách 10.9. 2016, těšíme se na účast.

Vážení rybáři, právě jsme pro Vás vytvořili nové www stránky.

Na této stránce se Vám budou postupně zobrazovat aktuální informace.

Co se týká obecných informací o revíru a naší skupině, ty naleznete v sekci Informace.

 

Komentáře jsou vypnuty.