Aktuálně

Tímto bych chtěl pozvat všechny rybáře (členy PS Brno4 – m.s. Holásky) na členskou výroční schůzi místní skupiny Holásky, která spadá pod PS Brno 4. Schůze se bude konat, jako každý rok na rybárně v Holáskách v sobotu 24.2.2024 v 9:00 hod, těšíme se na Vaši účast a Petrův zdar.

V sekci ke stažení naleznete nové bližší podmínky výkonu rybářského práva.

DETSKE-RYBARSKE-ZAVODY-2023

S hlubokým zármutkem vám oznamujeme, že dne 18. dubna 2023 zemřel náš dlouholetý člen, kolega a kamarád Karel Preussentanz.

Děkujeme za vše co pro rybáře vykonal.

Rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.

karel_preussentanz

Členská výroční schůze m.s. Holásky se koná 25.2.2023 v 9:00 na rybárně v Holáskách

DETSKE-RYBARSKE-ZAVODY-2022

InfoJMK

Přejeme příjemné prožití svátků vánočních a štastný a veselý nový rok

Členská výroční schůze m.s. Holásky se koná 26.2.2022 na rybárně

Oprava termínu členské výroční schůze p.s. Brno4 : 19.3.2022

DETSKE-RYBARSKE-ZAVODY-HOLASKY-2021

Důležité upozornění:  Aktuální změna Bližších podmínek výkonu rybářského práva:
Vážené rybářky a rybářky,
v souvislosti s nezbytnou potřebou revitalizace vybraných vodních nádrží se upravují Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro následující rybářské revíry:
1.  rybářský revír č. 461 068 Křetínka 1s platností od 19.7.2021 zdůvodů opravy hrázového tělesa, odtěžení sedimentu a s tím souvisejícím nezbytným snížením hladiny,
2.  rybářský revír č. 461 077 Rusava 2Bs okamžitou platostí z důvodu rekostrukce náhonu a odstávkou přítoku do nádrže
se s ohledem na minimalizaci škod na rybích společenstvech upravují do odvolání následující podmínky lovu:
– minimální lovné míry se stanovují na zákonem stanovené 
– počet a množství úlovkú se stanovují na zákonem stanovené
Děkujeme za pochopení a respektování úpravy podmínek.

S hlubokým zármutkem vám oznamujeme, že dne 8. července 2021 zemřel náš dlouholetý člen, kolega a kamarád Jaroslav Polívka.

Děkujeme za vše co pro rybáře vykonal.

Rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.

parte

Dětské rybářské závody se uskuteční 2.10.2021

Ministerstvo zemědělství aktualizovalo opatření týkající se rybářství a myslivosti viz.: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/rybareni-a-myslivost.html dle kterého je možné pořádat zkoušky stanovené předmětnými zákony, tzn. zkouška pro získání osvědčení pro vydání prvního rybářského lístku, zkouška pro získání osvědčení pro ustanovení rybářským hospodářem a rybářskou stráží, zkouška z myslivosti, zkouška pro myslivecké hospodáře, zkouška loveckých psů z výkonu a sokolnické zkoušky, a to za dodržení stanovených pravidel, kdy zkoušek se může přítomně účastnit max. 10 osob a další max. 3 osoby z řad veřejnosti (celkový počet osob, tedy všech, zejména pak uchazečů o zkoušku, zkoušejících a veřejnosti je nejvýše 13 osob).

Ve čtvrtek 8.4.2021 bude kancelář mimořádně uzavřena.Nebude tedy probíhat výdej povolenek.

Aktuální stanovisko Ministerstva zemědělství ČR:
dnes 5.3.2021 v 15:36 zveřejnilo Ministerstvo zemědělství (po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví) tiskovou zprávu k aktuálním opatřením dopadajícím na rybářství: 
S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 216 ze dne 26. února 2021 a Usnesení vlády České republiky č. 217 ze dne 26. února 2021 ve znění Usnesení vlády České republiky č. 241 ze dne 1. března 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství následující:

Rybářství:

Výkon rybářského práva:

  • individuální lov ryb na udici v rybářských revírech je povolen pouze na území katastru obce v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod.
  • výkon rybářského práva v rybářských revírech jako např. zarybňování, hospodářská činnost na revírech a další činnosti, které nelze odložit, nejsou omezeny.

Rybníkářství:

  • individuální lov ryb na udici v rybníkářství je povolen pouze na území katastru obce v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod.
  • rybníkářství – výlov rybníka a další hospodářské činnosti, které nesnesou odkladu (např. oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení) nejsou omezeny.

Výkon funkce rybářské stráže:

  • výkon funkce rybářské stráže, které jsou výkonem činností sloužících k zajištění vnitřního pořádku podle bodu II. odst. 5 písm. a) a bodu III. odst. 1. písm. c) bod i) usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021, není omezen.

Zkoušky v rybářství:

  • zkoušky v rybářství (rybářský hospodář, rybářská stráž) není možné po dobu trvání krizových opatření pořádat, vyjma zkoušky pro ověření kvalifikačních předpokladů pro získání rybářského lístku pořádané distanční formou (online).

Zdroj: http://portal.mze.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/rybareni-rybnikarstvi-a-myslivost-od-1-3.html

Nejdůležitější informace a aktuality k odložené schůzi p.s. Brno 4 naleznete zde.

Doplnění informaci Ministerstva zemědělství ČR k usnesení vlády č. 216 ze dne 26.2.2021 – vydáno 2.3.2021
Výkon rybářského práva představuje výjimku z opatření, které přijala vláda České republiky, a je tedy povolen, ale pouze na území obce, ve které bydlíte. 
Rybáři mohou lovit po celou povolenou denní dobu lovu.

Rybaření je vyňato i ze zákazu nočního volného pohybu osob, výkon rybářského práva je tedy možný i v době mezi 21:00 a 4:59.
Zároveň není omezen výkon funkce rybářské stráže.
Povoleny jsou i činnosti v rybářském revíru, které nelze odložit (např. zarybňování).

Při výlovu rybníků v zastavěném území obce nemusí osoby provádějící výlov používat v rybníku ochranných prostředků dýchacích cest, jsou však povinny udržovat minimální rozestupy.
viz: https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/rybareni

zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/rybareni-od-1-3-2021.html

Vážené rybářky a rybáři,
na základě Usnesení vlády č. 216 ze dne 26.2.2021 a vyhlášení nouzového stavu Usnesením vlády č. 196 si Vás dovolujeme upozornit, že od pondělí 1. března je pobyt v přírodě povolen pouze v katastru obce, kde má osoba bydliště.

K problematice vydalo Ministerstvo zemědělství ČR následující stanovisko: 
Dopad omezení na myslivost a rybářství po 1. 3. 2021

Vydávat stanoviska k usnesení vlády v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19 je oprávněno výhradně Ministerstvo zdravotnictví, případně místně příslušná hygienická stanice. 

S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 216 ze dne 26. února 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství:
Apelujeme na osoby, které provozují individuální lov v rámci výkonu práva myslivosti, práva rybářství a rybníkářství, aby jej v současnosti prováděly pouze na území, kde mají trvalý pobyt nebo bydliště a dodržely tak usnesení vlády ze dne 26. února 2021.

Všechny rybáře a myslivce žádáme, aby raději v následujících týdnech svou činnost omezili pouze na to nejnutnější.

zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/dopad-omezeni-myslivosti-a-rybarstvi-po.html

!!! POZOR !!! Výroční členská schůze p.s. Brno 4 i m.s. Holásky je z důvodu pandemie ZRUŠENA !!! O náhradním termínu pro p.s. Brno 4 Vás budeme informovat, pro m.s. Holásky je zrušena bez náhrady.

Pro rok 2021 bylo schváleno prodloužení termínu pro zaplacení členského příspěvku do konce dubna.

Výroční členská schůze m.s. Holásky se koná 20.2.2021

Informace o povinnosti dodržování hygienických podmínek při výdeji povolenek po dobu účinnosti opatření PES 5

K výdejnímu okénku za vstupní dveře je povolen vstup vždy pouze jedné osoby, která bude mít povinné ochranné pomůcky na ústech a nosu (rouška, respirátor). Tato osoba po vstupu použije desinfekční prostředek, který je k dispozici před výdejním okénkem. Ostatní žadatelé musí mít povinné ochranné pomůcky a musí dodržovat rozestupy 2 m. Při nedodržování těchto a obecných předpisů bude výdej povolenek u okénka okamžitě ukončen a nadále bude prováděn pouze bezkontaktní formou, tj. korespondenčně. Platby v hotovosti pouze výjimečně, využijte možnost úhrady platební kartou u okénka. 1 osoba může vyřídit max. 2 povolenky.

Výbor pobočného spolku Brno 4

 

 

 

Školení mládeže dne 13.11.2020 a 11.12. je z důvodu pandemie ZRUŠENO.Náhradní termíny budou oznámeny dle situace v lednu.

 

 

Stanovisko Ministerstva zemědělství k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1102 a č. 1103 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ve vztahu k výkonu práva rybářství a myslivosti S ohledem na četné dotazy na dopady Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1102 a č. 1103 o přijetí krizového opatření do oblasti myslivosti a rybářství Ministerstvo zemědělství v návaznosti na tiskovou konferenci po jednání vlády sděluje, že výkony práva rybářství a myslivosti jsou i nadále považovány za „ podnikatelské a jiné obdobné činnosti“ podle bodu I. odst. 1 a bodu II. odst. 1. výše uvedeného usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 1102 a zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s účinností ode dne 28 října od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. se na ně nevztahuje. Dosavadní stanovisko Ministerstva zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem zemědělství ze dne 21. října letošního roku zůstává i nadále v platnosti. V případě vydání nového stanoviska Ministerstvem zdravotnictví jej ihned zveřejníme. V případě specifických dotazů na opatření podle výše uvedených usnesení vlády se obracejte na místně příslušnou hygienickou stanici.

 

 

Vážení rybáři, dovolujeme si vám tímto oznámit, že na dolní Novomlýnské nádrži (rybářský revír – 461 024 – Dyje 5) bude od nedělě 4. října 2020 do soboty 10. října 2020 probíhat mezinárodní šampionát v lovu kaprů – Stairs 2 Hell 2020, který pořádá European Carp Fishing associacion s.r.o. ve spolupráci s Moravským rybářským svazem, z.s. V souvislosti s konáním tohoto závodu platí zákaz lovu ryb v závodních úsekcích a jejich ochranném pásmu (vyznačeno bójemi) v době od neděle 4. října 2020 do soboty 10. října 2020. Dále v souvislosti s konáním závodu platí zákaz lovu z  lodí v době od neděle 4. října 2020 do soboty 10. října 2020. Po celou dobu konání akce včetně doby přípravy závodních úseků tj. od 2. října, platí přísný zákaz manipulace s cedulemi a bójemi vyznačujícími závodní úseky a ochranná pásma. Na zbylé části nádrže je lov ryb povolen. Bližší informace o závodu naleznete na webu závoduwww.stairs2hell.cz Děkujeme za pochopení.mapa S2H 2020

 

 

 

 

 

 

Pozor změna:

školení nových členů se uskuteční 19.9.2020 v 8,00 hod. v klubovně v HOLÁSKÁCH  

 

Vzhledem ke koronavirové situaci se letošní dětské rybářské závody budou konat 12. 9. 2020

 

 

Od 30.4.2020 obnoven provoz kanceláře dle původního rozpisu.

 

 

Informace MZe – myslivost – ryby – včely

 

Vzhledem k nařízením vlády ČR je do odvolání zrušen prodej povolenek v sídle spolku na ulici Ondráčkova 129 (kancelář bude do odvolání pro veřejnost uzavřena).

Povolenky a ostatní lze vyřídit poštou – viz pokyny 2020bod 9.

Po dobu tohoto omezení

JE ZRUŠEN POPLATEK ZA POŠTOVNÉ -150 Kč.

O případných změnách vás budeme informovat.

 

 

 

 
 
 
Výroční členská schůze p.s. Brno 4 proběhne 7.3.2020 v 9:00 hod. v Brně Líšni, ZŠ Holzova

 
Výroční členská schůze proběhne 22.2.2020 na rybárně v Holáskách.
 
 
 
Sumáře a žádosti o povolenku lze nově vyzvednout v restauraci Pod Lípami u obsluhy.
 
 
 
Od 1.1.2020 lze nově při výdeji povolenek platit kartou.
 
 
 
 
Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020:

Změny základních dokumentů: Stanovy: 1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády 2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky) 3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky.  V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových: 1. Povinné vybavení: Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS). 2. Počet a množství úlovku:

V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov

 

 

Zarybnění 2018 naleznete zde : http://mrsbrno4.cz/zarybneni-2018/

 

Důležité upozornění: dle rozhodnutí příslušného orgánu státní správy rybářtví, není nádrž Cetkovice 2 (Vrbovec) součást rybářského revíru Žďárná 1. Na nádrži není povolen výkon rybářského práva a neplatí zde povolenka k lovu ryb.

 

Letošní ročník dětských rybářských závodů proběhne 25.5. 2019, propozice naleznete zde.

 

Schválené změny Bližších podmínek výkonu rybářského práva na rybářských revírech:
  • na rybářském revíru Býkovka 1A, nádrži Oborský v k.ú. Černá Hora, platí s okamžitou platností, na základě rozhodnutí Svazového výboru ze dne 28.3.2019, zákaz lovu z hráze (v terénu označeno tabulemi).
  • z rybářského revíru Brodecký potok 1 byly právoplatným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy vyjmuty nádrže Doloplazy I a Doloplazy II v k.ú. Doloplazy. Na těchto nádržích již neplatí povolenka k lovu ryb vydávána Moravským rybářským svazem, z.s.

Pozor, byla provedena změna termínu brigád !!!

Výroční členská schůze m.s. Holásky se koná 23.2.2019 od 9.00

Důležité upozornění: Vážené rybářky a rybáři, dovolujeme si touto cestou uvést na pravou míru mediální dezinformace o zavedení změn Bližších podmínek výkonu rybářského práva v následujících bodech: – zavedení míry okouna říčního – omezení lovu na umělou mušku – zákaz používání montáže tzv.: „srkačky“

Tato přijatá omezení se týkají pouze rybářských revírů v užívání Českého rybářského svazu !!!

Pro lovicí na revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. platí Bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané k povolence k lovu jako její nedílná součást a v rozsahu dodatku platného pro rok 2019 !!!

Důležité upozornění: Na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, je s učinností od 1.1.2019 z rybářského revíru Mocla 1Mvyjmuta nádrž rybník Pivovarský v k.ú. Dalešice o výměře 0,5 ha: – na nádrži neplatí povolenka k lovu ryb na rybářských revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s.

Upozornění:

Z důvodu nesouladu s platnými právními předpisy nebudou od roku 2019 vydávány  bezplatné povolenky pro členy starší 80 roků. Odevzdání povolenek a sumářů proběhne 5.1.2019 od 15.00 – 18.00 na rybárně.

Přejeme příjemné prožití svátků vánočních a štastný a veselý nový rok

  Důležité upozornění: Na základě rozhodnutí Svazového výboru ze dne 20.9.2018 se počínaje tímto dnem upravují Bližší podmínky výkonu rabářského práva na nádrži č. 2 Dolní v k.ú. Hustopeče, rybářský revír Dyje 5A následovně: 1. lovné míry ryb se stanovují na zákonem stanovené, viz: http://www.mrsbrno.cz/index.php/18-legislativa/782-vyhlaska-197-2004-sb#p11 2. počet a množství úlovku se stanovuje na zákonem stanovené, viz.: http://www.mrsbrno.cz/index.php/18-legislativa/782-vyhlaska-197-2004-sb#P14 – „v rámci jednoho dne lovu je možno si ponechat úlovek dvou kusů kapra“ Důvodem změny Bližších podmínek výkonu rybářského práva je motivován snahou účelného naředění rybího společenstva sportovním rybolovem za současného havarijního snížení vodní hladiny.

Na Opletu a Splavisko velké byl nasazen kapr.

Důležité upozornění:

Na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, je s učinností od 1.7.2018 vyhlášen a do platnosti svazové povolenky zařazen nový rybářský revír Jaroměřice 1B!!!

Důležitá upozornění:

Na základě rozhodnutí Svazového výboru ze dne 21.6.2018 se počínaje tímto dnem upravují Bližší podmínky výkonu rabářského práva na nádržích Doloplazy II, rybářský revír Brodecký potok 1 a na nádrži Pod Kníničkami, rybářský revír Podomský potok 1následovně:

1. lovné míry ryb se stanovují na zákonem stanovené, viz: http://www.mrsbrno.cz/index.php/18-legislativa/782-vyhlaska-197-2004-sb#p11 2. počet a množství úlovku se stanovuje na zákonem stanovené, viz.: http://www.mrsbrno.cz/index.php/18-legislativa/782-vyhlaska-197-2004-sb#P14 – „v rámci jednoho dne lovu je možno si ponechat úlovek dvou kusů kapra“Důvodem změny Bližších podmínek výkonu rybářského práva je motivován snahou účelného odlovení rybího společenstva sportovním rybolovem před vynuceným vypuštěním nádrží z důvodů revitalizace, popřípadě změny vlastníka a uživatele rybářského revíru.  Svazový výbor touto cestou dále opravuje tiskové chyby v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových: č. 461 182 Želetavka 2B: v popisu chybně uvedena míra kapra 40 – 70 cm max.- platí míra kapra 45 – 70 cm max !!! č. 461 400 Želetavka 2C: popis doplněn: Zákaz lovu ze břehu souběžného s náhonem (od hráze po přítok), v místě vyznačeného tabulemi. Míra kapra 45 cm, štiky 60cm. č. 461 023 Dyje 4A: doplnění věty: Na revíru platí Obecně závazná vyhláška města Podivína č. 1/2018

Proběhlo další zarybnění Oplety, Splavisko malé, Splavisko velké. Nasazen byl kapr.

Letošní výsledky rozboru vody z Holáseckých jezer

P2018_416
 

Důležité upozornění:

Na základě  vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.

img006

schůze


Tímto bychom mu chtěli poděkovat za dlouholetou práci ve výboru pro rybáře v Holáskách. Za všechny rybáře z Holásek přejeme upřímnou soustrast rodině a pozůstalým. výbor m.s. Holásky
  Krásné prožití svátků vánočních, šťastný a veselý Nový rok Vám přeje výbor Holásky. Odevzdávání povolenek na rybárně v Holáskách proběhne 29.12.2017 mezi 14:00 – 17:00 a 3.1.2018 mezi 17:00 – 19:00 Dne 28.11.2017 bude v dopoledních hodinách probíhat šetření vodáren a stavebního úřadu ve věci způsobu odvádění splaškových odpadních vod z objektu při ulici U potoka. Při tomto zjišťování bude pravděpodobně použita metoda, při které je do odpadů nalévána kontrastní látka. V souvislosti s tímto šetřením je možné, že dojde k zabarvení Ivanovického potoka fosforeskující barvou. Dle informací pracovníků vodáren se jedná o tekutinu, která neškodí životnímu prostředí a neohrožuje živočichy a rostliny v potoce.   Děkujeme všem za účast na letošních brigádách. Děkujeme za účast na brigádě, další se koná 23.9. 20017, těšíme se na účast.   Připomínáme brigádu v Holáskách 9.9. 2017, těšíme se na účast.   Děkujeme všem účastníkům, pořadatelům a sponzorům za účast na dětských rybářských závodech. Výsledkovou listinu naleznete v sekci mládež.   Letošní ročník dětských rybářských závodů proběhne 20.5. 2017 Informace k závodům naleznete zde.   Děkujeme všem účastníkům brigády konané 17.3.2017 a těšíme se na účast 25.3.2017 25.2.2017 se na rybárně koná členská schůze, děkujeme za účast.   Letošní ples se koná 11.2. 2017 na Orlovně. Těšíme se na Vaši účast.   Krásné prožití svátků vánočních, šťastný a veselý Nový rok Vám přeje výbor Holásky.  Letošní výběr povolenek na rybárně proběhne 27.12. 2016 14:00-17:00 3.1.2017 17:00-19:00 Po roční pauze zaviněné opravou matečního rybníku letos proběhl úspěšný výlov odchovaných línků. Odlovilo se cca 3900 ks, ti byli následně vypuštěni do jezer. Všem zůčastněným brigádníkům v letošním roce děkujeme za spolupráci. Všem dnešním účastníkům brigády děkujeme a připomínáme poslední letošní brigádu 8. řijna 2016. Děkujeme za účast na brigádě, další se koná 24.9. 20016, těšíme se na účast.

Komentáře jsou vypnuty.