Holásecká jezera

Holásecká jezera jsou přírodní památkou ev. č. 1128, která se nachází na západě brněnské městské části Brno-Tuřany převážně v katastrálním území Holásky, malá část se nachází také v katastrálním území Brněnské Ivanovice. Leží v těsném západním sousedství zástavby čtvrti Holásky.

Jedná se o soustavu 9 průtočných jezer, které byly v minulosti přehraženy a vzniklo tak 7 dílčích vodních ploch pojmenovaných jako Kašpárkovo, Typfl, Kmuníčkovo, Roučkovo, Ledárenské, Plavecké a Strakovo jezero. Vodní plochy Kocábka a Lávka jsou pravděpodobně pozůstatek starého říčního meandru řeky Svitavy, jak vyplývá z kreseb v kronice Holásek. Poslední a největší z vodních ploch – Opleta vznikla až v 70. letech 20. století (1974) na popud místní rybářské organizace, a to vytěžením zeminy.

Mapy revírů naleznete zde.

Komentáře jsou vypnuty.