Aktuálně

Vážení rybáři,
dovolujeme si vám tímto oznámit, že na dolní Novomlýnské nádrži (rybářský revír – 461 024 – Dyje 5) bude od nedělě 4. října 2020 do soboty 10. října 2020 probíhat mezinárodní šampionát v lovu kaprů – Stairs 2 Hell 2020, který pořádá European Carp Fishing associacion s.r.o. ve spolupráci s Moravským rybářským svazem, z.s.
V souvislosti s konáním tohoto závodu platí zákaz lovu ryb v závodních úsekcích a jejich ochranném pásmu (vyznačeno bójemi) v době od neděle 4. října 2020 do soboty 10. října 2020. Dále v souvislosti s konáním závodu platí zákaz lovu z  lodí v době od neděle 4. října 2020 do soboty 10. října 2020.
Po celou dobu konání akce včetně doby přípravy závodních úseků tj. od 2. října, platí přísný zákaz manipulace s cedulemi a bójemi vyznačujícími závodní úseky a ochranná pásma.
Na zbylé části nádrže je lov ryb povolen.
Bližší informace o závodu naleznete na webu závodu www.stairs2hell.cz
Děkujeme za pochopení.mapa S2H 2020


Pozor změna:

školení nových členů se uskuteční 19.9.2020 v 8,00 hod. v klubovně v HOLÁSKÁCH

 

Vzhledem ke koronavirové situaci se letošní dětské rybářské závody budou konat 12. 9. 2020

Od 30.4.2020 obnoven provoz kanceláře dle původního rozpisu.

Informace MZe – myslivost – ryby – včely

 

Vzhledem k nařízením vlády ČR je do odvolání zrušen prodej povolenek v sídle spolku na ulici Ondráčkova 129 (kancelář bude do odvolání pro veřejnost uzavřena).

Povolenky a ostatní lze vyřídit poštou – viz pokyny 2020 bod 9.

                      

Po dobu tohoto omezení

JE ZRUŠEN POPLATEK ZA POŠTOVNÉ -150 Kč.

O případných změnách vás budeme informovat.

 

Výroční členská schůze p.s. Brno 4 proběhne 7.3.2020 v 9:00 hod. v Brně Líšni, ZŠ Holzova

 

Výroční členská schůze proběhne 22.2.2020 na rybárně v Holáskách.
Sumáře a žádosti o povolenku lze nově vyzvednout v restauraci Pod Lípami u obsluhy.
Od 1.1.2020 lze nově při výdeji povolenek platit kartou.
Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020:


Změny základních dokumentů:

Stanovy:
1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády
2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)
3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky.  V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:
1. Povinné vybavení:
Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).
2. Počet a množství úlovku:

V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov

Zarybnění 2018 naleznete zde : http://mrsbrno4.cz/zarybneni-2018/

Důležité upozornění:
dle rozhodnutí příslušného orgánu státní správy rybářtví, není nádrž Cetkovice 2 (Vrbovec) součást rybářského revíru Žďárná 1. Na nádrži není povolen výkon rybářského práva a neplatí zde povolenka k lovu ryb.

Letošní ročník dětských rybářských závodů proběhne 25.5. 2019, propozice naleznete zde.

 

Schválené změny Bližších podmínek výkonu rybářského práva na rybářských revírech:
  • na rybářském revíru Býkovka 1A, nádrži Oborský v k.ú. Černá Hora, platí s okamžitou platností, na základě rozhodnutí Svazového výboru ze dne 28.3.2019, zákaz lovu z hráze (v terénu označeno tabulemi).
  • z rybářského revíru Brodecký potok 1 byly právoplatným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy vyjmuty nádrže Doloplazy I a Doloplazy II v k.ú. Doloplazy. Na těchto nádržích již neplatí povolenka k lovu ryb vydávána Moravským rybářským svazem, z.s.

 

Pozor, byla provedena změna termínu brigád !!!

Výroční členská schůze m.s. Holásky se koná 23.2.2019 od 9.00

Důležité upozornění:
Vážené rybářky a rybáři,
dovolujeme si touto cestou uvést na pravou míru mediální dezinformace o zavedení změn Bližších podmínek výkonu rybářského práva v následujících bodech:
– zavedení míry okouna říčního
– omezení lovu na umělou mušku
– zákaz používání montáže tzv.: „srkačky“

Tato přijatá omezení se týkají pouze rybářských revírů v užívání Českého rybářského svazu !!!

Pro lovicí na revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. platí Bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané k povolence k lovu jako její nedílná součást a v rozsahu dodatku platného pro rok 2019 !!!

Důležité upozornění:
Na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, je s učinností od 1.1.2019 z rybářského revíru Mocla 1Mvyjmuta nádrž rybník Pivovarský v k.ú. Dalešice o výměře 0,5 ha: – na nádrži neplatí povolenka k lovu ryb na rybářských revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s.

Upozornění:

Z důvodu nesouladu s platnými právními předpisy nebudou od roku 2019 vydávány  bezplatné povolenky pro členy starší 80 roků.

Odevzdání povolenek a sumářů proběhne 5.1.2019 od 15.00 – 18.00 na rybárně.

Přejeme příjemné prožití svátků vánočních a štastný a veselý nový rok

 

Důležité upozornění:
Na základě rozhodnutí Svazového výboru ze dne 20.9.2018 se počínaje tímto dnem upravují Bližší podmínky výkonu rabářského práva na nádrži č. 2 Dolní v k.ú. Hustopeče, rybářský revír Dyje 5A následovně:
1. lovné míry ryb se stanovují na zákonem stanovené, viz: http://www.mrsbrno.cz/index.php/18-legislativa/782-vyhlaska-197-2004-sb#p11
2. počet a množství úlovku se stanovuje na zákonem stanovené, viz.: http://www.mrsbrno.cz/index.php/18-legislativa/782-vyhlaska-197-2004-sb#P14 – „v rámci jednoho dne lovu je možno si ponechat úlovek dvou kusů kapra“
Důvodem změny Bližších podmínek výkonu rybářského práva je motivován snahou účelného naředění rybího společenstva sportovním rybolovem za současného havarijního snížení vodní hladiny.

Na Opletu a Splavisko velké byl nasazen kapr.

Důležité upozornění:

Na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, je s učinností od 1.7.2018 vyhlášen a do platnosti svazové povolenky zařazen nový rybářský revír Jaroměřice 1B!!!

Důležitá upozornění:

Na základě rozhodnutí Svazového výboru ze dne 21.6.2018 se počínaje tímto dnem upravují Bližší podmínky výkonu rabářského práva na nádržích Doloplazy II, rybářský revír Brodecký potok 1 a na nádrži Pod Kníničkami, rybářský revír Podomský potok 1následovně:

1. lovné míry ryb se stanovují na zákonem stanovené, viz: http://www.mrsbrno.cz/index.php/18-legislativa/782-vyhlaska-197-2004-sb#p11
2. počet a množství úlovku se stanovuje na zákonem stanovené, viz.: http://www.mrsbrno.cz/index.php/18-legislativa/782-vyhlaska-197-2004-sb#P14 – „v rámci jednoho dne lovu je možno si ponechat úlovek dvou kusů kapra“Důvodem změny Bližších podmínek výkonu rybářského práva je motivován snahou účelného odlovení rybího společenstva sportovním rybolovem před vynuceným vypuštěním nádrží z důvodů revitalizace, popřípadě změny vlastníka a uživatele rybářského revíru. 

Svazový výbor touto cestou dále opravuje tiskové chyby v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových:
č. 461 182 Želetavka 2B:
v popisu chybně uvedena míra kapra 40 – 70 cm max.- platí míra kapra 45 – 70 cm max !!!

č. 461 400 Želetavka 2C:
popis doplněn: Zákaz lovu ze břehu souběžného s náhonem (od hráze po přítok), v místě vyznačeného tabulemi.
Míra kapra 45 cm, štiky 60cm.

č. 461 023 Dyje 4A:
doplnění věty: Na revíru platí Obecně závazná vyhláška města Podivína č. 1/2018

Proběhlo další zarybnění Oplety, Splavisko malé, Splavisko velké. Nasazen byl kapr.

Letošní výsledky rozboru vody z Holáseckých jezer

P2018_416

 

Důležité upozornění:

Na základě  vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.

img006

schůze


S lítostí vám oznamujeme, že nás dne 26.12.2017 po dlouhé těžké nemoci opustil náš dlouholetý člen Zdenek Wagner.

Tímto bychom mu chtěli poděkovat za dlouholetou práci ve výboru pro rybáře v Holáskách.

Za všechny rybáře z Holásek přejeme upřímnou soustrast rodině a pozůstalým.

výbor m.s. Holásky


 

Krásné prožití svátků vánočních, šťastný a veselý Nový rok Vám přeje výbor Holásky.

Odevzdávání povolenek na rybárně v Holáskách proběhne 29.12.2017 mezi 14:00 – 17:00 a 3.1.2018 mezi 17:00 – 19:00

Dne 28.11.2017 bude v dopoledních hodinách probíhat šetření vodáren a stavebního úřadu ve věci způsobu odvádění splaškových odpadních vod z objektu při ulici U potoka.

Při tomto zjišťování bude pravděpodobně použita metoda, při které je do odpadů nalévána kontrastní látka. V souvislosti s tímto šetřením je možné, že dojde k zabarvení Ivanovického potoka fosforeskující barvou. Dle informací pracovníků vodáren se jedná o tekutinu, která neškodí životnímu prostředí a neohrožuje živočichy a rostliny v potoce.

 

Děkujeme všem za účast na letošních brigádách.

Děkujeme za účast na brigádě, další se koná 23.9. 20017, těšíme se na účast.

 

Připomínáme brigádu v Holáskách 9.9. 2017, těšíme se na účast.

 

Děkujeme všem účastníkům, pořadatelům a sponzorům za účast na dětských rybářských závodech. Výsledkovou listinu naleznete v sekci mládež.

 

Letošní ročník dětských rybářských závodů proběhne 20.5. 2017

Informace k závodům naleznete zde.

 

Děkujeme všem účastníkům brigády konané 17.3.2017 a těšíme se na účast 25.3.2017

25.2.2017 se na rybárně koná členská schůze, děkujeme za účast.

 

Letošní ples se koná 11.2. 2017 na Orlovně.

Těšíme se na Vaši účast.

 

Krásné prožití svátků vánočních, šťastný a veselý Nový rok Vám přeje výbor Holásky.

 Letošní výběr povolenek na rybárně proběhne

27.12. 2016 14:00-17:00

3.1.2017 17:00-19:00

Po roční pauze zaviněné opravou matečního rybníku letos proběhl úspěšný výlov odchovaných línků. Odlovilo se cca 3900 ks, ti byli následně vypuštěni do jezer.

Všem zůčastněným brigádníkům v letošním roce děkujeme za spolupráci.

Všem dnešním účastníkům brigády děkujeme a připomínáme poslední letošní brigádu 8. řijna 2016.

Děkujeme za účast na brigádě, další se koná 24.9. 20016, těšíme se na účast.

Připomínáme brigádu v Holáskách 10.9. 2016, těšíme se na účast.

Vážení rybáři, právě jsme pro Vás vytvořili nové www stránky.

Na této stránce se Vám budou postupně zobrazovat aktuální informace.

Co se týká obecných informací o revíru a naší skupině, ty naleznete v sekci Informace.

Komentáře jsou vypnuty.